There was an error in this gadget

Nov 17, 2009

The EnD


Me gamoshterebuli videqii pir dagebuliiiii...ar vic es ra grdznobaa iyoo ar vicii nikushas sityvebit gaxarebuli viyavi tu piriqiiit....ar vicodi ra meetqvaaaa..
nikusha: arapers ar metyvii?
mariami: ici nikusha ese uceb arapriis tqqmaa ar shemidzlia iqneb da dro momceee..?? : )
nikusha: kaii :)
da is wavida da mec wamovediii.....movida inglusriis dgeeecc dzaan vnerviulobdiiii....radgan iq nikaa damxvdebodaa...ro mivediii nika chveulebriiivad damxvdaaa isev ise rogorc adre titqoos araperi ar momxdaraa...!!!me gavbrazdiii ar vicodii ra mouvidaa...nika ra xdeba? vkitxe me
nika: araperi moxvedi maar?
mariami: xooo :)
nika: ras shvebi momenatreee
am sityveebis gagonebaze davmshviiidii anu araperi ar momxdaraa....
mariami: ravi araperi senkeen? :)
nika: araperiiii....
isev roogoorc adre gavidaaa es dgeec :)
nikam tavis da gamacno...mako... dzaan sayvareli gogoaa dzaan shemiyvardaaa
gavida didi xani...nikam mkitxaaa
nika: dapiqrdii imaze ar geyo droo?
mariami: au nikuush ar viciii raa verapers ver getyvi ar vici ki ro gitxraa swori iqneba tu ara
nika: kai rogorc gindaaa:)
da wavida mec wavedii..... sagamos makoom momweraa ro nikazeundoda laparakii
mako: mariii icii ar viic seworeed viqqcevii tua ra mara maicn getyviii imitom rom dzaan meshiniaa...
mee uceb cudad gavxdiiii...
mariami: mitxarii mako ra xdebaaaa
mako: marii nikaa cudadaaa male mokvdebaaaa....:)dzaan cudaddaaa da gtxooov ra dzaan cudad var...ar giyvars chemi dzmaA? mas dzaan uyvaxraar da dzan itanjebaa dzaan meshiniaa ro am ambavma ar imoqmeedooos da ar momiklaaas dzmaaa ;(gtxooov rameeee qeeni raa gtxooov
me iqve gavshrii amis gagonebazeeee kivili daviwyee da tvalebidan cremleebi ise momdiodaa ro didxans ver gavcherdiii ;(
mariami: makoo ar vici ra gitxraaaa makoooo cudad var meeec... exave vnaxav nikas da davelaprakeebiii....
da mec nikastaan gaviqecii skolashiii
is skoliis ezoshi damxvdaaa..
me daviyvireee NIKAAA NIKAAA!!!
nikam ragac bednieri saxiit gamomxedaaa... MODII NIKAAAAA NIKAAAa
nikagamoiqcaaa
nikusha: ra gchirs mari? rashia saqnme
me daupiqreblaad vutxarii NIKA MIYVARXAAR NIKA!!! ar mindaaa ro dakargooooooo!!!
nikushaa:: nu nerviulob me su shentan viqnebiii :*:*:*:*:*
mex dzaan miyvarxaar :*:*:*
am sityvebzee me mas chavexutee da didi xani ar vushvebdii
mariami: nika ar ginda mitxra sheni piradii cxovrebis shesaxeeb?
nika: ra maq satqmeeli ro?
mariami: ai sheni avatyopobis shesaxeb
nika: avadmyopobiiis? xoooo saidan gaige?
mariami: ra mnishvnelobvaa aq gaviugee :*:*da
minda gitxra rom rom dagkaroo mec movkvdeeebiii...miyvarxaaar dzaaaaaaan!!!
nika: mecmiyvarxaar nu nerviiulob me sadac ar udna viyto su shentan viqneebii :*
me da nika bednieriaaad viyavbiiit...dgitidgee cudad xdeeebodaa.mec vxvdebodi ro mas vkargavdii...ar tges shuagames mako mirekavs..
mako: marii male wamodii chqaraaa savatyoposhia nikaaa Kvdebaaaa!!
me iqve gavshrii mobiluri xelidan gamoivarda uceb gavardi savatyopshiii...
palatashi shesuls nikas shemxedvareee tirili amitydaaa..man mitxra ro axlos mivsuliyavii...me tirils ver vikaveedii...mman daiwywoo lapraki tumca dzan uchirdaa..
nika: mari dzaan miyvaxraar gaxsovdes es..sheni siyavbruli vkvdebi..icode sadac ar unda viyoo tundac iq sadgac cashi me shen dzalianmiyvaxrar da yoveltvis shentaan viqnebi yoveltvis dagicaav..shen chemi cxovrebiiis azri iyavii da iqaac iqnebiii..icode ro me shenshi vcxoovroob...miyvarxaar dzaaan
me nikas sityyvebze tirilii amityda da mas movexvieeee...!!
su imas vmeorebdi ro is gadarcheboda ar mokvdeboda chemtan iqnebodaaa...
magramxelshi mikvdeboda.Uceb ragacam wiwini daiwyoo nika kompashi chavrda tu ra yo ar vicoiii mokvdaa..me kivili avtexe uceb eqimi shemovardaa..me garet gamagdooo...:( cudad gavxdi taviis mokvlaamindodaaaa...uceb eqimi gamovidaaa.....da gvitxraaa tavd axrilmaa..samwuxarod verapeir ver hsevdzeliit 1saati martodarcha sicocxleee... palatashi jer dedamisi shebvida mere sxva ese gavidaaa 55wutii me xlodo5 wuti damrcha,..palatashi shesulmaaaa mivardiiiiii sawoltaaan da nikaas ro shevxede chavikeceee...sacodavad tvalebi chalurjebuli qondaa....
mivarid chavexutee da xels ar vushvebdii nikas xeli ekida chemzee magram vxvdebodi ro tandataan mishvebdaa,,,me kivili daviwyee..isev gasma wiwinis xmaa... zustan1saati gavidaaaa... man xelsii ghamishvaa me si magrad magrad chaviixute da kivili daviwyee moiovtqvamdii: gmerto ar wamartvaa gemrto movkvdeebi mec wavyvebi ogond nika ara ogond nikaaa ara gmertoooooo....ragaca meshveleeba gmetot gtxoov damibrunee gmerto gemuidarebiii movkvdebiiii...vtirodi da gmerts vevedrebodii mis dabrunebaas....
uceb ragac vigrdzeeniii nikak xeli chamkida da momichiraaa...da mitxra mariami shen gadamarchinee shenma siyvarulma sikvidlisupleba ar momcaaaa!!! me bednieriii is echavexutee ro ar iciiiittt... :*:*: nikaa miytvaxrar miyvaxraar miyvaxraar :*:*
esew ti iyo chveni ambaviii.....albat xvdbeit roogr damtavrdeboda yvelaperii ;) chven didi xani viyaviiit ertaad.... :) da ertad movkvdebit kideec :*:*: ertxel me mas sikvidilis upleba ar mivecii da arc arasdroos ar mivceem :* :)

No comments: