There was an error in this gadget

Nov 17, 2009

My Firs Storie (Georgian..Half)


ert dgees vigvidzeb da saats vuyureeeb
vagvianeeeb vaimeeee
Inglisurze magviandebaa...
mara simartle gitxraat mixariaaa mezareboda wasvlaa...xoda chvenii ambaviiic iqidan daiwyoo roo dagvianeebuli mivediii inglisurzee karebshi shevedi tu ara davinaxe ro viagc bichi chem merxzee ijdaaa.... me daupiqreblaad vtove rom aamdgariyooo...
man amomxeda da gamicinaaa,,,ise uzrdeluuraad arc kiaraperi ar utqviaaa me isev gaumeoree rom amdgariyoo...
nikusha: xom xedav vzivar
mariami: eg chemi adgilia da adeeeqii
nikusha: nayidiii gaq??
man es mitxraa da ragac uazrood gamicinaa mec daupiqreblad gavicinee da wavedi sxvaagan davjeeqii...
ingliisuriis damtavrebis tanave gaveshuree saxlshii
uceb uknidan xma mesmis GOGOnaa me yuradgeba ar mimiqcevia metqi vinme matxovaria xurda unda da ise gavagrdzelee gzaa ukan arc mimixediaaaa... isev gavige xma GOGONA...da mivixedee da is uzrdeli bichi dgas da medzaxiiis me davelode is momiaxlovda da isev ise gamigimaa... me vkitxee
mariami: ra iyoo amistvis malodineee?
nikusha: xoo ravii
mariami: kai mashin pkk: ) drois plangva shen gamo ar minda da tan eseti uazro ragaciiistviiis ;)
nikusha: ratoo ese grubaad ? ;)
mariami: ravi amas grubs ver vuwodeb:))
nikusha: kai rogorc gindaa;)
mariami: magrad
am saubris shemdeg wamovediiiii da nervebi meshlebodaaa im uzrdeliis gaxsenebazeee : ) meore dges isev movida inglisurii....me ar mindida wasvlaa radgaan is uzrdeli isev iq damxvdeboda da isev chem adgilzeee...magram mainc wavedii..mivedi tu ara karebi shevageee da zustad is mxvdebaa da zustad chem adgilaas... :) mec araperi ar vutxariiiii da mis ukan davjeqiiii vicodii azri ar eqneboda... shua gakvetilis droos chemsken shemotrialda da isev ise gamicinaa mee sibrazisagaaan pastaa kinagam gadavtezxeeee.... magraam isev davmshviiddiii...rocaa damtavrda gakvetiliii...wamovedii..wamovediii da viagca medzaxiiis MARIAM!!! MAriam!!! gavgijdi nacnobi xma magram chemi saxelii?? :O mivtrialdii da is momyvebaa ukan da dalodebas mtxoovs.... momiaxlovda
nikusha: mariaaam!!
da gamigimaaaa :)
amariami: au es gindoda kide getqcaa??? :)
nikusha: xoooo..kai magrad
mariami: magraad
man isev ise gamigigmaa da waviidaaa....saxlshi dabrunebulma wyali gdavivlee da dasawolad davweqiii.,.. miuxedavaad imisa ro dzan daglili viyaviiiii..mainc ver vidzinebdii..chemi piqrebi mainc imastaan iyooo...! da rato ar mesmodaa Nutu shemiyvardaa? rogor? tavshi mxolod es sityvebi mmimoerebda meti araperii...da piqrebi mxolod mastaan iyooo;( vaimee shemiyvarda rogor;( cudad var...verc ki warmovidgeendii ....da masze piqriit damedzinaaaa....Diliit dzaan magar xasiatze gavigvidzeee.... erti suli mqondaaa rodis vnaxavdii kvlaav maas...gamoviprancheee ragac dzan magar vidze mindoda misvlaaaa...da raom ar vici albat imitom rom mas enaaxaaaaaa..... da mec gamovipranche da wavediii
inglisurze misulmaaa sulmoutmeenlad karebi shevagee da rac vxedav chemi merxi carieliaa da isic arsad chans :(..Kivilii mindodaa... mara ra meqnaaa..

No comments: